Palvelut

Turvallisuuskoulutukset

 • Työsuojelukoulutukset
 • Hätä EA 8h (SPR, EFR, Omat ensiapukoulutukset)
 • EA 16h, EA1, EA2
 • Taktinen ensiapu
 • Uhkatilannekoulutukset, aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen
 • Henkinen ensiapu ja psyykkiset kriisit
 • Paloturvallisuuskoulutukset, turvallisuuskävelyt
 • Vaaralliset aineet ja kemikaalit
 • Työskentely putoamisvaarallisella alueella
 • Alamieskoulutus
 • Toiminta erilaisissa onnettomuustilanteissa
 • Toiminta paloilmoittimella ja sammutuslaitoksella

Alkusammutuskoulutus AS1

AS 1 -koulutus sisältää yhden teoriatunnin ja alkusammutusharjoituksen – yhteiskestoltaan kaksi tuntia. Sammutusharjoitus sisältää sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksia. Käytännön harjoituksessa harjoitellaan muun muassa tulipalon, palavan astian ja ihmisen sammuttamista soveltuvin välinein.

Ryhmä max 15 henkilöä.

Työturvallisuuskorttikurssi

Työturvallisuuskorttikoulutus on tarkoitettu kaikille työturvallisuudesta kiinnostuneille. Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin. Työturvallisuuskorttikoulutuksen tavoitteena on yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantaminen. Työturvallisuuskorttikoulutuksen suorittanut:

 • Tietää yhteisen työpaikan toimijoiden roolit ja vastuut
 • Osaa tunnistaa työpaikan vaaroja ja haitallisia kuormitustekijöitä
 • Omaa valmiudet omaksua työpaikka- ja tehtäväkohtaisen perehdyttämisen

Kurssin käytyään henkilö saa työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta. Kortin voi uusia käymällä uudestaan työturvallisuuskurssin.

Ryhmä max 15 henk.

Koulutettavat ryhmät voidaan myös kouluttaa useammassa pienemmässä ryhmässä. Koulutusten hintaan lisätään korttikulut 10€/henkilö.

Hätä EA 4h

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun. Koulutuksen aiheita ovat muun muassa:

 • Toiminta onnettomuustilanteissa
 • Tajuttoman ensiapu
 • Elvytystilanne
 • Suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen
 • Sokin tunnistaminen ja sokin syvenemisen estäminen

Ryhmä max 15 henkilöä.

Tulityökurssi

Tulityökurssi on tarkoitettu tilapäisellä tulityöpaikalla työskentelevälle tulityöntekijälle, jolla tulee olla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti. Tulityöluvan myöntäjällä tulee olla myös voimassa oleva tulityökortti. Lisäksi tulityövartijalta edellytetään työn vaatimaa turvallisuuskoulutusta ja suositellaan, että hänellä on voimassa oleva tulityökortti.

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä. Tulityökurssi koostuu seuraavista asioista:

 • Tulityöt turvallisesti
 • Vastuut ja velvollisuudet
 • Tulityöriskit eri toimintaympäristöissä
 • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä ja suojausharjoitus
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Alkusammutusharjoitus
 • Koe

Kurssin käytyään henkilö saa tulityökortin, joka on voimassa viisi vuotta. Kortin voi uusia käymällä uudestaan tulityökurssin. Tulityökortti on voimassa Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, ja vastaavasti näissä maissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa. Tulityön osapuolet tulee kuitenkin perehdyttää noudattamaan kyseisen maan määräyksiä ja ohjeita.

Ryhmä max 15 henk.

Turvallisuuskonsultointi ja -auditointi

Laajamittaiset standardien mukaiset turvallisuuden kehittämisprojektit sisältäen muun muassa turvallisuusauditoinnit ja dokumentaatiot (esim. toimitilaturvallisuus ja työturvallisuus)

Sähköiset pelastussuunnitelmat

Nykyaikainen, helposti jaettava ja päivitettävä pelastussuunnitelma verkossa.

VR-Koulutukset

Laadimme asiakkaan tiloihin ja tarpeisiin perustuvan yksilöllisen ja interaktiivisen VR-koulutusmateriaalin. Palvelu sopii mm. turvallisuuskävelyyn ja perehdyttämiseen.

Palvelu sisältää:

 • Koulutusmateriaalin ja tavoitteiden suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa
 • 360-kuvaukset asiakkaan toimintaympäristössä
 • Editointi ja koulutusmateriaalin laadinta
 • Koulutusmateriaalin päivitykset
 • Käyttöopastus ja -tuki
 • Käyttöoikeus koulutusmateriaaliin asiakkaan omilla laitteilla / VR-laseilla
 • Määräaikainen palvelusopimus

Kysy lisää niin esittelemme referenssejä ja kartoitetaan, miten koulutusalustaa voisi hyödyntää Teidän tarpeisiin.

Yritys

Safetycon Oy on valtakunnallisesti toimiva virtuaalitodellisuutta hyödyntävä turvallisuuskouluttamisen edelläkävijä. Asiantuntijoillamme on laaja-alainen kokemus erilaisista viranomaistehtävistä ja turvallisuusalalta, kansallisesti sekä kansainvälisesti. Tuomme ennakkoluulottomasti nykyaikaisia turvallisuuden kehittämiseen ja riskienhallintaan liittyviä ratkaisuja, räätälöityjä koulutuksia sekä lupakoulutuksia yrityksille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme uusia teknologisia ratkaisuja, kuten droneja ja virtuaalitodellisuusympäristöä.


Arvot

Tahdikkuus

Tilannetajuinen ja harkintakykyinen henkilöstömme toimii ratkaisukeskeisesti ja tavoitteellisesti kaikissa tilanteissa.

Turvallisuus

Edistämme ihmisten ja yritysten turvallisuutta nykyaikaisia ratkaisuja hyödyntäen. Huolehdimme vakuutusturvasta ja tietoturvasta.

Luotettavuus

Hoidamme sovitut tehtävät ammattimaisesti ja sovittuna aikana. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus ovat meille itsestäänselvyyksiä.

Visio

 • Kehittää uusia teknisiä ratkaisuja turvallisuus- ja pelastusalalle
 • Tuottaa interaktiivista ja nykyaikaista asiakkaan tarpeisiin räätälöityä materiaalia VR-alustalle
 • Edistää turvallisuutta tarjoamalla kokonaisvaltaisesti turvallisuuteen liittyviä ratkaisuja ja laadukasta koulutusta

Yhteystiedot

Räätälöidään juuri Teille sopiva kokonaisuus palveluistamme.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Teemu Matilainen

+358 (0)44 583 6272

teemu.matilainen@safetycon.fi

Iivari Valkonen

+358 (0)50 376 9684

iivari.valkonen@safetycon.fi

Safetycon Oy

Y-tunnus: 3153724-9