ajankohtaista

Kreikkalainen pelastustoimen EMAK-yksikkö sai oppia Etelä-Savosta

Safetyconin asiantuntijat kouluttivat Kreikan suuronnettomuuksiin erikoistuneelle pelastustoimen EMAK-yksikölle toimintaa vaarallisten aineiden onnettomuuksissa ja CBRN-tilanteissa maaliskuussa Mikkelissä

Koulutus sisälsi teoriaopetusta tilanteen tunnistamisesta, johtamisesta ja toimintamalleista. Käytännössä harjoiteltiin myös kemikaalien ja säteilyn mittaamista sekä suojavarusteiden käyttöä ja puhdistamista. Harjoituksissa simuloitiin tilapäisen puhdistuslinjaston rakentamista virtuaalisella Safetycon360-oppimisalustalla ennen sen pystyttämistä käytännössä. Yhteistyössä koulutuksen järjestämisessä olivat Bertin Environics ja Etelä-Savon Pelastuslaitos.

”Koulutukseen osallistunut 18 hengen porukka koostui kokeneista pelastusalan ammattilaisista, päällystötehtävissä toimivista ja erikoisyksikössä vasta aloittaneista, joilla oli ennalta paljon osaamista aiheeseen. Kotiinviemisiksi tuli kuitenkin uusia näkökulmia ja toimintamalleja haastaviin CBRN-tilanteisiin”, kertoo toimitusjohtaja Iivari Valkonen Safetyconilta.

Pelastustoimen erikoisjoukot toimivat Kreikassa kahdeksassa kaupungissa. He hoitavat erityisosaamista vaativia pelastustehtäviä esimerkiksi maanjäristyksissä ja haasteellisissa vuoristo-olosuhteissa. 

Koulutus jatkuu myöhemmin keväällä Kreikassa viikon mittaisena käytännön harjoituksena, jossa Safetyconin asiantuntijat ovat mukana kouluttamassa.

Lisää kiinnostavaa luettavaa...

Tarina Safetycon360:n takaa

Olemme työskennelleet vuosia virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi ja Safetycon360-palvelu onkin saanut jo tukevan jalansijan 360-Turvakävelyiden ja erilaisten virtuaalikoulutusten mahdollistajana.

Lue lisää »

Asiakastarina Fortumilta

Fortumin Riihimäen voimalaitos tuottaa vaarallisista jätteistä, yhdyskuntajätteistä ja muista jätejakeista sähköä sekä CO2-neutraalia kaukolämpöä ja laitosalueella toimii myös muovijalostamo. Yhtiössä pidetään tärkeänä ympäristön ja henkilöstön turvallisuutta. Safetycon on ollut mukana tukemassa näitä kierrätys- ja jäteliiketoiminnan turvallisuustoimia.

Lue lisää »